Reserveren

Onze medewerkers

Algemeen

Onze medewerkers zijn uitgebreid geïnstrueerd over de MVO-en duurzaamheidprotocollen van onze organisatie. Regelmatig praten we hen bij om hen te wijzen op het belang van green key en leggen we uit hoe ze het beste op deze manier kunnen werken. Ook beschikken alle medewerkers over digitale documenten hierover. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers niet alleen voor zichzelf weten waarom Hotel Thermen Bussloomaatschappelijk verantwoord onderneemt, maar dat ze dat ook naar onze gasten en toeleveranciers weten te vertalen.

Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat onze medewerkers voor woon/werkverkeer zoveel mogelijk per fiets of te voet komen, carpoolen of gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarnaast zijn ze zuinig met water, elektriciteit en kantoorartikelen, zijn ze op de hoogte van en werken actief mee aan afvalscheiding en zijn ze alert op zwerfafval. Wij bieden onze medewerkers de kans zich te ontplooien en staan als management open voor suggesties die onze bedrijfsvoering ten goede komen.

Minimaal eens per jaar zet(ten de medewerkers van) Thermen Bussloo zich vrijwillig in voor de samenleving. In 2014 heeft Thermen Bussloo geheel belangeloos een verwenmiddag georganiseerd voor de bewoners van Woonzorgcentrum de Benring in Voorst.

Schoonmaak en onderhoud

Tot de belangrijkste werkzaamheden in een hotel behoren schoonmaak en onderhoud. Een hotel moet dient tip top in orde te zijn om het gasten naar de zin te maken. Op het gebied van schoonmaak en hygiëne zijn er tal van green key maatregelen te nemen waarbij het comfort voor de gasten vanzelfsprekend gewaarborgd blijft. Om die reden hebben we gekozen voor ecologisch verantwoord linnen, werken we met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en microvezel doekjes, zijn de schoonmaakmiddelen voorzien van doseersystemen en gaan de medewerkers zuinig om met water en elektriciteit.  Onze medewerkers werken actief mee aan de registratie van de hoeveelheid en kosten van de verbruikte schoonmaakmiddelen en voeren deze gegevens in het duurzaamheidarchief/Mijn Green Key.

Medewerkers van de afdeling onderhoud en techniek weten hoe ze op duurzame wijze apparatuur binnen het bedrijf moeten onderhouden en inregelen. Zij weten dat ze verantwoordelijk zijn voor (energie efficiënte) verlichting en waterbesparende maatregelen.

Inkoop

De inkoopmedewerker kent de duurzaamheidafspraken binnen de organisatie en handelt daarnaar. Dat betekent dat gelet wordt op verpakkingen, zowel op materiaal als op volume en dat er niet onnodig veel kilometers gereden hoeft te worden voor transport van de ingekochte goederen. Producten en diensten worden zoveel mogelijk uit eigen tuin of bij lokale en regionale afnemers betrokken en zijn bij voorkeur biologisch of ecologisch. Daarbij wordt gelet op de beste prijs/kwaliteit verhouding. Daarnaast verzorgt de (inkoop)medewerker samen met directie en de Green Key coördinator voor het door leveranciers ondertekenen van formulieren met betrekking tot ketenverantwoordelijkheid.

Groen beheer

De groenmedewerkers van Hotel Thermen Bussloo zijn op de hoogte van het gebruik en de werking van het helofytenfilter dat het afvalwater zuivert. Voor het besproeien van de planten halen de medewerkers water uit het meer van Bussloo. De medewerkers weten exact wat de planten en bomen in ieder seizoen nodig hebben om te groeien en te bloeien en handelen daar ook naar. Het groenafval wordt verwerkt in de aardewal. De medewerkers beperken het gebruik van elektrische apparatuur, dit zowel voor energiebesparing, als wel om de dieren in de omliggende natuur zo min mogelijk te storen.