Book

Nieuwe Pagina-en

Contra Indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absoluut) of gedeeltelijk niet (relatief) behandeld of gemasseerd mag worden of de sauna mag bezoeken, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist (een bewijs op papier is gewenst).


Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist.

Geef het aan wanneer u weet dat u allergisch reageert op een bepaald ingrediënt/werkstof.

Absolute contra indicaties: 
- Koorts
- Ziekten waarbij sprake is van een verhoogde stofwisseling
- Besmettelijke huidaandoeningen
- Infectieziekten
- Oedeem veroorzaakt door hart-, long- of nierfalen
- Hartafwijkingen en pacemaker
- Overmatige psoriasis (hamam is toegestaan)
- Kanker - bij tumoren
- Trombose - in het te behandelen gebied
- Psychose
- Bloedverdunners, ontstekingsremmers
- Burnout
- Zwangerschap (tot 3 maanden)
- Ernstige vorm van reuma of osteoporose

Relatieve contra indicaties: 
- Open wonden
- Lokale ontstekingen
- Plaatselijke fractuur
- Spataderen
- Steenpuist (besmetting door uitbreidingsgevaar)